№3 продовження

ВИКОНАВЧИЙ     КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

28 січня 2016 року                     с. Гірка Полонка                                       № 3/21

 

Про затвердження Плану заходів з

військово-облікової роботи в

Гіркополонківській сільській раді

 

Відповідно до статей 2, 6, 13, 27, 35, 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 33, 37, 38 Закону України «Про військовий обов’язок  і військову службу», статей 17, 18, 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Положення про військовий облік військовозобов’язаних та призовників, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 09 червня 1994 року № 377, розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 січня 2016 року № 25 «Про затвердження Плану заходів з військово - облікової роботи в районі на     2016 рік» виконком сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Затвердити План заходів з військово - облікової роботи в Гіркополонківській сільській раді на 2016 рік.
  2. Н.Кривчук, працівникові військового обліку сільської ради, проінформувати  районну державну адміністрацію про хід виконання Плану заходів до 15 грудня 2016 року.
  3. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на Л.Присяжнюк, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської ради.

 

Сільський голова                                                                   Н.Л.СИМОНОВИЧ                                

Присяжнюк

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з військово-облікової роботи в Гіркополонківській сільській рада на 2016 рік

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін

проведення

Відповідальний

за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Відпрацювання нормативних документів щодо організації, ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних згідно з додатком

 

січень – лютий 2016

Н.Кривчук

 

2.

Перевірка у військовозобов’язаних військових облікових документів з метою встановлення факту перебування їх на військовому обліку за місцем проживання

 

постійно

Н.Кривчук

 

3.

Виявлення військовозобов’язаних, які не перебувають на військовому обліку та громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць. Включення виявлених військовозобов’язаних до військового обліку військовозобов’язаних та направлення до військових комісаріатів громадян, які не пройшли приписку до призовних дільниць.

постійно

Н.Кривчук

 

4.

Облік змін у військовозобов’язаних і призовників: сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, фахової підготовки, освіти

 

у разі зміни облікових даних

Н.Кривчук

 

5.

Повідомлення військкоматів про зміну облікових даних військовозобов’язаних і призовників

 

щомісяця

до 5 числа

Н.Кривчук

 

6.

Повідомлення військкоматів про військово-зобов’язаних та призовників, які заявили про зміни в стані здоров’я

 

щомісяця

до 5 числа

Н.Кривчук

 

7.

Повідомлення військкоматів про військово-зобов’язаних та призовників, які стали інвалідами

 

щомісяця

до 5 числа

Н.Кривчук

 

8.

Проведення роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних про неухильне дотримання вимог законів щодо військового обліку та виконання військового обов’язку в запасі

 

систематично протягом року

Н.Кривчук

 

9.

Звірка облікових даних облікових карток (карток первинного обліку) з документами військовозобов’язаних.

 

постійно

Н.Кривчук

 

10.

Звірка облікових даних з обліковими даними військкомату шляхом надання у погоджений термін військкомату облікових карток (карток первинного обліку), списків призовників, посвідчень про відстрочку від призову за мобілізацією та у воєнний час

згідно з графіком військкомату

Н.Кривчук

 

11.

Взаємодія з військкоматом, надання допомоги у проведенні мобілізаційних заходів

 

постійно

Н.Кривчук

 

12.

Забезпечення оповіщення військовозобов’язаних і призовників на вимогу військкоматів. Сприяння їх своєчасній явці за цим викликом

у разі отримання розпорядження військкомату

Н.Кривчук

 

  13.

Визначення  згідно з переліками посад військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню.

 

постійно

Н.Кривчук

 

14.

Бронювання військовозобов’язаних шляхом:

- виготовлення посвідчення про бронювання та повідомлення про бронювання, заповнення їх з дотриманням установлених вимог;

- передача у військовий комісаріат посвідчень про бронювання, повідомлень про бронювання, військових квитків та облікових карток;

- отримання у військкоматі посвідчень про бронювання, військових квитків та облікових карток

 

у 10-денний термін

Н.Кривчук

 

15.

Анулювання  посвідчення про відстрочку по призову та інформування про це військкомату

 

у разі змін до 5 числа

Н.Кривчук

 

16.

Внесення змін та виправлень у посвідчення про відстрочку по призову та інформування про це військкомату

 

у разі змін до 5 числа

Н.Кривчук

 

17.

Забезпечення обліку та зберігання бланків спеціального військового обліку

 

постійно

Н.Кривчук

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                                                          

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *